Recht op een voorschot?

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u afwachten wat de gemeente beslist. In deze periode krijgt u in principe automatisch een voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt binnen vier weken na uw aanvraag uitbetaald en daarna iedere vier weken. U moet dan wel alle gegevens aan de gemeente gegeven hebben. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u mogelijk gaat krijgenZie_wet

Geen voorschot

In de volgende situaties heeft u géén recht op een voorschotZie_wet:

  • U geeft de gemeente belangrijke gegevens niet, niet op tijd of onvolledig én dit is uw schuld
  • U werkt onvoldoende mee aan het onderzoek van de gemeente naar uw recht op bijstand
  • Het is de gemeente duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering zult hebben

Personen jonger dan 27 jaar kunnen tijdens de zoekperiode geen voorschot krijgen. 

Niet eens met afwijzing voorschot?

Krijgt u geen voorschot, dan kunt u geen bezwaar maken tegen deze beslissingZie_wet. Wel kunt u de voorzitter van gedeputeerde staten verzoeken om hierover een uitspraak te doen. De voorzitter beoordeelt of de gemeente u toch een voorschot moet verstrekken Zie_wet. Tegen deze beslissing kunt u geen bezwaar maken. Het adres van de voorzitter van de gedeputeerde staten is:

Regels van Samenwerking A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard


Uw gemeente valt onder de provincie Noord-Brabant. U dient zich te richten tot: 

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6812812

Laatst bijgewerkt op: 22-01-2009                                          

Terugbetalen voorschot

Ontvangt u een voorschot, dan zult u dit voorschot op een bepaald moment terug moeten betalen. Uw gemeente kan bepaald hebben dat uw voorschot wordt verrekend met uw bijstandsuitkering als u deze gaat ontvangen. Zie voor meer informatie over het terugbetalen van ontvangen bijstand Terugbetalen van uw uitkering.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Samenwerking A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu