Recht op een voorschot?

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u afwachten wat de gemeente beslist. In deze periode krijgt u in principe automatisch een voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt binnen 4 weken na uw aanvraag uitbetaald en daarna iedere 4 weken. U moet dan wel alle gegevens aan de gemeente gegeven hebben. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u mogelijk gaat krijgen[. 

De gemeente heeft hierover onderstaande bepaald:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

 

Geen voorschot

In de volgende situaties hebt u géén recht op een voorschot:

  • U geeft de gemeente belangrijke gegevens niet, niet op tijd of onvolledig én dit is uw schuld;
  • U werkt onvoldoende mee aan het onderzoek van de gemeente naar uw recht op bijstand;
  • Het is de gemeente duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering zult hebben.

Personen jonger dan 27 jaar kunnen tijdens de zoekperiode in principe geen voorschot krijgen. 

Niet eens met afwijzing voorschot?

Krijgt u geen voorschot, dan kunt u geen bezwaar maken tegen deze beslissing. Wel kunt u de voorzitter van Gedeputeerde Staten vragen om hierover een uitspraak te doen. De voorzitter beoordeelt of de gemeente u toch een voorschot moet verstrekken. Tegen deze beslissing kunt u geen bezwaar maken.

Terugbetalen voorschot

Ontvangt u een voorschot? Dan zult u dit voorschot op een bepaald moment terug moeten betalen. De gemeente kan bepaald hebben dat uw voorschot wordt verrekend met uw bijstandsuitkering als u deze gaat ontvangen. Zie voor meer informatie over het terugbetalen van ontvangen bijstand: Terugbetalen van uw uitkering.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Cranendonck

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu